Internationals - SPELERS ORANJE


Voor onderstaande spelers is de 'Cirkel Rond'. Debuut en (voorlopig) laatste interland tegen hetzelfde land. In dit overzicht alleen spelers die minimaal twee interlands hebben gespeeld.
nr. speler debuut laatste interland tegenstander caps goals
1. Berry van Aerle 14/10/1987 14/10/1992 Polen 35  

2. Gerard 'Pummy' Bergholtz 30/04/1961 10/05/1967 Hongarije 12  

3. Dennis Bergkamp 26/09/1990 29/06/2000 Italië 79 37

4. Ko Bergman 31/10/1937 26/05/1947 Frankrijk 8 5

5. Max van Beurden 19/04/1953 04/04/1954 België 5 1

6. Rein Boomsma 30/04/1905 14/05/1905 België 2  

7. Tinus Bosselaar 16/10/1955 01/04/1962 België 17 4

8. Nico Bouvy 16/03/1912 15/11/1913 Engeland (am) 9 4

9. Jan van Breda Kolff 02/04/1911 1 09/03/1913 België 11 1

10. Sjel de Bruyckere 24/10/1954 1 08/04/1956 België 7 2

11. Bertus Caldenhove 31/03/1935 17/03/1940 België 25  

12. Manus van Diermen 05/04/1920 12/06/1921 Denemarken 5  

13. Iman Dozy 01/04/1907 21/12/1907 Engeland (am) 4  

14. Mannes Francken 29/04/1906 15/03/1914 België 22 17

15. Jean-Paul van Gastel 31/08/1996 1 09/10/1999 Brazilië 5 2

16. Karel Gleenewinkel Kamperdijk 30/04/1905 14/05/1905 België 2  

17. Ulrich van Gobbel 09/06/1993 12/10/1994 Noorwegen 8  

18. Lothar van Gogh 14/04/1907 2 09/05/1907 België 2 2

19. Vic Gonsalves 21/03/1909 13/03/1910 België 3  

20. Gerard Gruisen 25/10/1953 04/04/1954 België 3  

21. Arie Haan 30/08/1972 17/06/1980 Tsjecho-Slowakije 35 6

22. Wesley Hoedt 25/03/2017 03/09/2017 Bulgarije 6  

23. Aad de Jong 12/11/1950 06/04/1952 België 5  

24. Herman Jurgens 29/03/1908 26/04/1908 België 2  

25. Dé Kessler 21/03/1909 1 07/05/1922 België 21 10

26. Tonny Kessler 21/12/1907 24/03/1913 Engeland (am) 3 1

27. Dolf Kessler 30/04/1905 29/04/1906 België 3 1

28. Michel van de Korput 26/09/1979 20/11/1985 België 23  

29. Piet van der Kuil 06/04/1952 14/10/1962 België 40 9

30. Huub de Leeuw 12/06/1929 03/11/1929 Noorwegen 2  

31. Anton Lens 29/04/1906 13/05/1906 België 2  

32. Guus Lutjens 30/04/1905 02/04/1911 België 14 5

33. Adri van Male 20/03/1932 21/04/1940 België 15  

34. Donyell Malen 06/09/2019 1 29/03/2022 Duitsland 19 4

35. Kees Mijnders 11/03/1934 03/04/1938 België 7  

36. Jaap Mol 29/11/1931 1 10/05/1934 Frankrijk 5 1

37. Hennie Möring 07/04/1947 13/03/1949 België 6  

38. Henk Muller 29/04/1906 13/05/1906 1 België 2 1

39. Bennie Muller 03/04/1960 27/10/1968 Bulgarije 43 2

40. Jan de Natris 05/04/1920 1 25/10/1925 Denemarken 23 5

41. Eddy de Neve 30/04/1905 4 13/05/1906 België 3 5

42. André Ooijer 05/06/1999 02/07/2010 Brazilië 55 3

43. Jan Oosthoek 08/06/1924 09/06/1924 Zweden 2  

44. Louis Otten 21/12/1907 17/04/1911 Engeland (am) 12  

45. Louis Overbeeke 25/10/1953 04/04/1954 België 3  

46. Patrick Paauwe 15/11/2000 27/03/2002 Spanje 5  

47. Kees Pijl 23/03/1924 1 02/05/1926 België 8 7

48. Toine van Renterghem 13/05/1906 09/05/1907 België 3  

49. Rinus Schaap 18/04/1948 14/10/1956 België 13 1

50. Ruben Schaken 12/10/2012 1 10/09/2013 Andorra 7 2

51. Jan van Schijndel 13/03/1949 03/04/1955 België 17 1

52. Henk Schijvenaar 04/05/1947 25/11/1951 België 18  

53. Jan Schoemaker 29/04/1906 13/05/1906 België 2  

54. Guus de Serière 02/04/1911 28/04/1912 België 2  

55. Edu Snethlage 21/12/1907 11/12/1909 Engeland (am) 11 10

56. Albert Snouck Hurgronje 27/04/1924 15/03/1925 België 6 1

57. Peet Stol 30/04/1905 14/05/1905 België 2  

58. Ben Stom 30/04/1905 29/03/1908 België 9  

59. Jordan Teze 08/06/2022 14/06/2022 Wales 3  

60. Frans Thijssen 30/04/1975 14/10/1981 België 14 3

61. Henk van Tilburg 28/03/1921 19/11/1922 Zwitserland 9  

62. Cor Veldhoen 14/05/1961 13/09/1967 Oost-Duitsland 27  

63. Ben Verweij 09/06/1919 08/06/1924 Zweden 11  

64. Ferry van der Vinne 13/05/1906 1 14/04/1907 België 3 1

65. Willy de Vos 30/04/1905 14/05/1905 België 2  

66. Stefan de Vrij 15/08/2012 25/09/2022 België 59 3

67. Arie de Vroet 23/10/1938 11/12/1949 Denemarken 22  

68. Mauk Weber 14/06/1931 23/10/1938 Denemarken 27  

69. Caius Welcker 21/12/1907 17/04/1911 Engeland (am) 17 5

70. Bennie Wijnstekers 26/09/1979 20/11/1985 België 36 1

nr. speler debuut laatste tegen caps
1. Berry van Aerle 14/10/87
14/10/92
Polen 35

2. Gerard 'Pummy' Bergholtz 30/04/61
10/05/67
Hongarije 12

3. Dennis Bergkamp 26/09/90
29/06/00
Italië 79

4. Ko Bergman 31/10/37
26/05/47
Frankrijk 8

5. Max van Beurden 19/04/53
04/04/54
België 5

6. Rein Boomsma 30/04/05
14/05/05
België 2

7. Tinus Bosselaar 16/10/55
01/04/62
België 17

8. Nico Bouvy 16/03/12
15/11/13
Engeland (am) 9

9. Jan van Breda Kolff 02/04/11
1
09/03/13
België 11

10. Sjel de Bruyckere 24/10/54
1
08/04/56
België 7

11. Bertus Caldenhove 31/03/35
17/03/40
België 25

12. Manus van Diermen 05/04/20
12/06/21
Denemarken 5

13. Iman Dozy 01/04/07
21/12/07
Engeland (am) 4

14. Mannes Francken 29/04/06
15/03/14
België 22

15. Jean-Paul van Gastel 31/08/96
1
09/10/99
Brazilië 5

16. Karel Gleenewinkel Kamperdijk 30/04/05
14/05/05
België 2

17. Ulrich van Gobbel 09/06/93
12/10/94
Noorwegen 8

18. Lothar van Gogh 14/04/07
2
09/05/07
België 2

19. Vic Gonsalves 21/03/09
13/03/10
België 3

20. Gerard Gruisen 25/10/53
04/04/54
België 3

21. Arie Haan 30/08/72
17/06/80
Tsjecho-Slowakije 35

22. Wesley Hoedt 25/03/17
03/09/17
Bulgarije 6

23. Aad de Jong 12/11/50
06/04/52
België 5

24. Herman Jurgens 29/03/08
26/04/08
België 2

25. Tonny Kessler 21/12/07
24/03/13
Engeland (am) 3

26. Dolf Kessler 30/04/05
29/04/06
België 3

27. Dé Kessler 21/03/09
1
07/05/22
België 21

28. Michel van de Korput 26/09/79
20/11/85
België 23

29. Piet van der Kuil 06/04/52
14/10/62
België 40

30. Huub de Leeuw 12/06/29
03/11/29
Noorwegen 2

31. Anton Lens 29/04/06
13/05/06
België 2

32. Guus Lutjens 30/04/05
02/04/11
België 14

33. Adri van Male 20/03/32
21/04/40
België 15

34. Donyell Malen 06/09/19
1
29/03/22
Duitsland 19

35. Kees Mijnders 11/03/34
03/04/38
België 7

36. Jaap Mol 29/11/31
1
10/05/34
Frankrijk 5

37. Hennie Möring 07/04/47
13/03/49
België 6

38. Bennie Muller 03/04/60
27/10/68
Bulgarije 43

39. Henk Muller 29/04/06
13/05/06
1
België 2

40. Jan de Natris 05/04/20
1
25/10/25
Denemarken 23

41. Eddy de Neve 30/04/05
4
13/05/06
België 3

42. André Ooijer 05/06/99
02/07/10
Brazilië 55

43. Jan Oosthoek 08/06/24
09/06/24
Zweden 2

44. Louis Otten 21/12/07
17/04/11
Engeland (am) 12

45. Louis Overbeeke 25/10/53
04/04/54
België 3

46. Patrick Paauwe 15/11/00
27/03/02
Spanje 5

47. Kees Pijl 23/03/24
1
02/05/26
België 8

48. Toine van Renterghem 13/05/06
09/05/07
België 3

49. Rinus Schaap 18/04/48
14/10/56
België 13

50. Ruben Schaken 12/10/12
1
10/09/13
Andorra 7

51. Jan van Schijndel 13/03/49
03/04/55
België 17

52. Henk Schijvenaar 04/05/47
25/11/51
België 18

53. Jan Schoemaker 29/04/06
13/05/06
België 2

54. Guus de Serière 02/04/11
28/04/12
België 2

55. Edu Snethlage 21/12/07
11/12/09
Engeland (am) 11

56. Albert Snouck Hurgronje 27/04/24
15/03/25
België 6

57. Peet Stol 30/04/05
14/05/05
België 2

58. Ben Stom 30/04/05
29/03/08
België 9

59. Jordan Teze 08/06/22
14/06/22
Wales 3

60. Frans Thijssen 30/04/75
14/10/81
België 14

61. Henk van Tilburg 28/03/21
19/11/22
Zwitserland 9

62. Cor Veldhoen 14/05/61
13/09/67
Oost-Duitsland 27

63. Ben Verweij 09/06/19
08/06/24
Zweden 11

64. Ferry van der Vinne 13/05/06
1
14/04/07
België 3

65. Willy de Vos 30/04/05
14/05/05
België 2

66. Stefan de Vrij 15/08/12
25/09/22
België 59

67. Arie de Vroet 23/10/38
11/12/49
Denemarken 22

68. Mauk Weber 14/06/31
23/10/38
Denemarken 27

69. Caius Welcker 21/12/07
17/04/11
Engeland (am) 17

70. Bennie Wijnstekers 26/09/79
20/11/85
België 36